Grundejerforenings efterårsrengøring var en smuk dag med solskin og mange hænder.  Bl. a. røg pavillonens tag ned, og der blev desuden ryddet pænt op i alle beder og hække.Efterårsreng 1
HUSK – vejtræer beskæres søndag den 11. november kl. 10.
mange hilsner
Bestyrelsen